Freezing Food ligger mitt i transportnavets ”Mekka” Nybro i Småland

Ni hittar oss utmed väg 31, vägen mellan Nybro och Orrefors. Freezing Food ägs av Nybro Transport AB och Mörbylånga Åkeri AB. Byggnationen av kyl och fryshuset påbörjades sommaren 2010 och stod klart för invigning i juni 2011.

Freezing Food är godkända för export av livsmedel och det är en godkänd livsmedelsanläggning. Vår största kund är Guldfågeln AB i Mörbylånga. Företaget har idag sju anställda och flera av dem har tidigare erfarenhet från kyl och frysbranschen.

Tjänster
• Kyl och fryslagerkapacitet
• Infrysningsutrustning
• Containerlastningar, kylt och fryst
• Distribution i Sverige
• Etikettering

Affärsidé
Freezing Food Småland Öland AB skall erbjuda ändamålsenliga lokaler, god service och hög kvalitet i livsmedelshantering under miljömässig hänsyn.

Freezing Food Småland Öland AB skall utveckla attraktiva lösningar för alla typer av kunder.

Policy
Vår målsättning är att uppfylla våra kunders överenskomna krav på utförda förädlings- och lagringstjänster genom:

• Att minska miljöeffekterna och förebygga föroreningar från vårt fryshus
• Goda kunskaper i miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor
• Tydlig ansvarsfördelning och ständigt pågående interndialog
• Vara sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner
• Leva upp till lagar, andra krav och kundkrav

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Transport
Som ett led i vår verksamhet erbjuder vi transporter av kyl- och frysvaror. Nybro Transport AB och Mörbylånga Åkeri AB har tillsammans 84 års erfarenhet från transportbranschen och äger sammanlagt drygt 60 bilar. Vi kan erbjuda fjärr-, distribution- och thermotransporter.

Miljö och kvalitet
Freezing Food är sedan i maj 2012 miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001/9001 Certificate_Freezing Food AB_en_2023-05-16 — 2026-09-30, Certifikat_Freezing Food AB_2023-05-16 — 2026-09-30.

Freezing Food förbrukar ca: 2 miljoner KWh el/år och all el är 100 procent förnybar. Vi arbetar ständigt med att sänka våra energikostnader.

Företagsfakta
Organisationsnummer: 556801-6504
Tillstånd: Godkännande av livsmedelsanläggning (PDF)
Postadress: Box 209, 382 23 Nybro
Besöksadress: Titanvägen 22, Nybro
Tfn: 0481-477 80
Fax: 0481-477 89
E-post: info@freezingfoodsmaland.se