Freezing Food Småland Öland

Freezing Food – Mitt i transportnavet Nybro

Ni hittar oss utmed väg 31, vägen mellan Nybro och Orrefors i Småland. Freezing Food ägs av Nybro Transport AB (50 procent) och Mörbylånga Åkeri AB (50 procent). Byggnationen av kyl- och fryshuset påbörjades sommaren 2010 och stod klart för invigning i juni 2011.

Freezing Food Småland Öland är godkända för export av livsmedel och vår anläggning är godkänd för livsmedel. Vår största kund är Guldfågeln AB i Mörbylånga. Företaget har idag sju anställda och flera av dem har tidigare erfarenhet från kyl- och frysbranschen.

Tjänster

 • Kyl- och fryslagerkapacitet

 • Infrysningsutrustning

 • Containerlastningar, kylt och fryst
 • Distribution i Sverige

 • Etikettering

Favicon - Freezing Food Småland Öland
Freezing Food Småland Öland

Transport

Som ett led i vår verksamhet erbjuder vi transporter av kyl- och frysvaror. Nybro Transport AB och Mörbylånga Åkeri AB har tillsammans över 100 års erfarenhet från transportbranschen och äger sammanlagt cirka 90 bilar. Vi kan erbjuda fjärr-, distribution- och thermotransporter.

Verksamhetspolicy

Vår målsättning är att uppfylla våra kunders överenskomna krav på utförda förädlings- och lagringstjänster genom:

 • Att minska miljöeffekterna och förebygga föroreningar från vårt fryshus.
 • Goda kunskaper i miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor.
 • Tydlig ansvarsfördelning och ständigt pågående interndialog.
 • Vara sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner.
 • Leva upp till lagar, andra krav och kundkrav.

Våra insatser ska styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Freezing Food bedriver förädling och nedfrysning av färska och kylda livsmedel samt sortering, plockning, lagring och färdigställande för kundleverans och ska ständigt arbeta med utveckling av kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Detta ska vi uppnå genom att:

 • Arbeta för ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder i vårt kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljöarbete.
 • Hushålla med råvaror och energi samt minimera spill, utsläpp och föroreningar.
 • Ge nödvändig information och utbildning för att ständigt öka våra medarbetares kunskaper och insikter i miljö, kvalitet och arbetsmiljö såväl som de som arbetar på uppdrag av oss.
 • Uppfylla kraven i lagar och förordningar och våra kunders önskemål så långt som möjligt.
 • Vara sprit och drogfria inklusive starka mediciner.
 • Ha en hög leveranssäkerhet.
 • Vara lyhörda och flexibla inför kundens önskemål.
 • Arbeta ständigt med Riskanalyser i förbyggande syfte.
Freezing Food Småland Öland

Affärsidé

Freezing Food Småland Öland AB skall erbjuda ändamålsenliga lokaler, god service och hög kvalitet i livsmedelshantering under miljömässig hänsyn.

Freezing Food Småland Öland AB skall utveckla attraktiva lösningar för alla typer av kunder.

Miljö och kvalitet

Freezing Food förbrukar cirka 1,7 miljoner kWh el per år och all el är 100 procent förnybar. Vi arbetar ständigt med att sänka våra energikostnader för såväl belysning, maskinpark samt kylda- och uppvärmda ytor. Solceller på hela anläggningens tak reducerar elförbrukning, cellerna genererar cirka 300 kWh.

Freezing Food är sedan i maj 2012 miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001/9001.

Swedac Ackreditering - Freezing Food Småland Öland
Freezing Food Småland Öland

Företagsfakta

Organisationsnummer: 556801-6504

Tillstånd: Godkännande av livsmedelsanläggning (PDF)

Postadress: Box 209, 382 23 Nybro

Besöksadress: Titanvägen 22, Nybro

Telefon: 0481-477 80

E-post: info@freezingfoodsmaland.se