Freezing Food Småland Öland

Freezing Food Småland Öland

Välkommen till ett toppmodernt kyl- och fryshus med stor kapacitet! Freezing Food bedriver förädling och nedfrysning av färska och kylda livsmedel samt sortering, plockning, lagring och färdigställande för kundleverans.

Vårt kyl- och fryshus är på 4 000 kvadratmeter med en kapacitet att lagra 12 000 pallar. Byggnaden består av åtta infrysningstunnlar med möjlighet att frysa in 45 ton per dygn, vilket motsvarar 36 000 pallar per år. Kyldelen är på 1 500 kvadratmeter.

Freezing Food Småland Öland
Freezing Food Småland Öland
Freezing Food Småland Öland
Freezing Food Småland Öland

Vi på Freezing Food ska alltid arbeta för ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder i vårt kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljöarbete.