Välkommen till Freezing Food, ett av Sveriges modernaste kyl- och fryshus

Freezing Food

Ett kyl- och fryshus på 4 000 m3 med en kapacitet att lagra 12 000 pallar. Byggnaden består av åtta infrysningstunnlar med möjlighet att frysa in 45 ton per dygn, vilket motsvarar 36 000 pallar per år. Kyldelen är på 1 500 m3.