Få en inblick i vår moderna anläggning

En av gångarna i fryslagret

Den längsta gången i fryslagret

En av gångarna i fryshuset

Bild från frystunneln som har en kapacitet att frysa in 240 pallar/dag

Bild från frystunneln

Vår automatiska plastmaskin där det får plats 7 pallar åt gången

En av våra två truckar som kan lyfta 10,5 meter